Cơ hội nghề nghiệp


  • GIÁM SÁT BÁN HÀNG GIÁM SÁT BÁN HÀNG

    Vị trí: Giám Sát Bán Hàng (khu vực các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên) Job description: NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH: • Phối hợp chặt chẽ với các nhà phân phối, huấn luyện, đào tạo và quản lý nhân v...

 

Lùi123Tiếp theo