Giới thiệu

 • GIỚI THIỆU CỦA CHỦ TỊCH GIỚI THIỆU CỦA CHỦ TỊCH - (17.08.2016)


  Được thành lập năm 2001 và chính thức đi vào hoạt động năm 2003, Công ty cổ phần sữa Hà Nội (Hanoimilk)đã lớn mạnh và trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp chế biến sữa, dần chiếm lĩnh được thị trườngvà tạo đ...
 • HANOIMILK VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI HANOIMILK VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI - (14.04.2010)


  Được thành lập năm 2001 và chính thức đi vào hoạt động năm 2003, Công ty cổ phần sữa Hà Nội (Hanoimilk) đã lớn mạnh và trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp chế biến sữa, dần chiếm lĩnh được thị trường v...
 • Thành tựu Thành tựu - (05.04.2010)


  Trải qua những thăng trầm trong quá trình hoạt động, Hanoimilk đã vinh dự nhận được nhiều chứng chỉ, bằng khen và cúp vàng sau đây:
 • Điều lệ hoạt động Điều lệ hoạt động - (04.04.2010)


  12Ban hành theo Nghị quyết 10/2007/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/03/2007 và được sửa đổi. bổ xung theo ý kiến ĐHĐCĐ lần thứ VII ngày 12/04/2008.