>

Carrers


 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING - (08/08/2011)


  Thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ của phòng Marketing bao gồm các hoạt động chính như sau: • 01 chuyên viên quản lý và thực hiện các hoạt động phát triển thương hiệu (Brand Marketing) - Đề xuất các chiến lược phát triển th...
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG CƠ ĐIỆN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG CƠ ĐIỆN - (27/07/2011)


  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG CƠ ĐIỆN 1. Vị trí tuyển dụng: 1.1. Nhân viên phòng cơ điện (Mã số: CD11-02) - Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Cơ khí - Chế tạo máy, Điện - Thành thạo vi tính văn phòng - Có 01 năm kinh nghiệm làm việc liê...
 • TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG CƠ ĐIỆN TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG CƠ ĐIỆN - (26/07/2011)


  TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG CƠ ĐIỆN 1. Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Cơ điện (Mã số: CD11-01) - Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tự động hóa, Điện, Cơ khí chế tạo máy... - Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm tại bộ phận cơ đi...
 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R & D) TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R & D) - (23/07/2011)


  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R & D) 1. Vị trí tuyển dụng: 1.1. Kỹ sư Công nghệ thực phẩm (Mã số: RD11-01) - Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa thực phẩm.. - Thành thạo vi...